انتصاب جدید در شرکت آبفای شهری استان قزوین

پ, ۰۲/۲۷/۱۳۹۷ - ۰۷:۰۱ -- ravabet

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای استان قزوین  مسعود مومیوندبعنوان رئیس گروه پیاده سازی و اجرای تعرفه ها در شرکت منصوب شد.

 

در متن ابلاغ شده به نامبردگان آمده است، نظر به ابلاغ مجموعه تشکیلات تفضیلی مصوب واحد های ستادی و طی نامه ارسالی از رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور و حسب اختیارات حاصله از ماده ۱۹ اساسنامه شرکت و با استعانت از خداوند منان بموجب این ابلاغ بعنوان رئیس گروه پیاده سازی و اجرای تعرفه ها منصوب می گردید.

 

 در پایان آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و زیر نظر مسئول مربوطه    منشا خدمات موثری برای شرکت باشید.                                                    

 

 

دسته بندی خبر: