مهندس"ساسان کشتکار" بعنوان رئیس اداره آبفای شهر محمود آباد نمونه منصوب گردید.

چ, ۰۳/۳۰/۱۳۹۷ - ۰۷:۲۱ -- ravabet

با ابلاغ مهندس "داراب بیرنوندی" مدیرعامل شرکت آبفای استان قزوین، مهندس

" ساسان کشتکار" به سمت رئیس اداره آبفای شهر محمود آباد نمونه از شهرهای امور آبفای شهرستانقزوین منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، در متن ابلاغی آمده است، "نظر به به ابلاغ تشکیلات تفضیلی مصوب واحدهای ادارت تابعه و بنا به پیشنهاد مدیر امور آبفای شهرستان قزوین، بعنوان رئیس اداره آبفای شهر محمودآباد نمونه منصوب می شوید.

شایان ذکر است سرپرستی ادارات کوهین،ناصرآباد و سیردان نیز به شما محول می شود.

امید است با اتکال به خداوند متعال و زیر نظر مسئول مربوطه منشاء خدمات موثری برای شرکت باشید.

 

دسته بندی خبر: