بهره برداری از یک چاه جدید برای افزایش توان تولید آب شرب ناحیه شهری مهرگان استان قزوین

ي, 04/10/1397 - 08:04 -- ravabet

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان البرز گفت: به منظور افزایش توان تولید آب شرب برای ناحیه شهری مهرگان، چاه شماره 19 شرق قزوین به عمق 200 متر حفاری و با آبدهی 30 لیتر در ثانیه وارد مدار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای استان قزوین، مهندس "مجید میرابها" افزود: برای انتقال آب شرب این چاه به مخزن مربوطه، 300 متر لوله 400 میلیمتری و 200 متر لوله 250 میلیمتری از جنس پلی اتیلن کار شد.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون در ناحیه شهری مهرگان 45 هزارنفر ساکن بوده که در شرایط پیک مصرف بالغ بر 9000 مترمکعب در شبانه روز آب توزیع می شود.

"میر ابها" در ادامه تصریح کرد: سه حلقه چاه جدید نیز در جنوب بیدستان به صورت همزمان در حال حفاری بوده که با اتمام پروژه و بهره برداری از چاههای جدید، توان تولید آب شرب برای شهرهای شریفیه، بیدستان، محمدیه و ناحیه شهری مهرکان افزایش خواهد یافت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش کم سابقه دما، ضروری است به منظور حفظ و پایداری حجم مصارف آب، نهایت صرفه جویی و مدیریت مصرف از طرف شهروندان صورت پذیرد.

 

دسته بندی خبر: