انتصاب جدید در شرکت آبفای شهری استان قزوین

ي, ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ - ۰۵:۴۰ -- ravabet

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای استان قزوین نیلوفر قوچ خانی بعنوان مدیر دفتر قراردادهای شرکت منصوب شد.

 

در متن ابلاغ شده به نامبردگان آمده است، نظر به توانمندی، تجربه و دانش شما به موجب این ابلاغ به سمت مدیر دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب استان قزوین منصوب می شوید.

در پایان آمده است: با عنایت به امیت آن دفتر در انجام به موقع طرحها، پروژه ها و خدمات رسانی مطلوب ودرموعد مقرر به ذینفعان شرکت امید است با رعایت تقوای الهی،در راستای پیشبرد اهداف سازمانی موفق و موید باشید.

دسته بندی خبر: