تقدیر رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان از مدیر امور آبفای شهرستان قزوین

د, ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ - ۰۴:۴۸ -- ravabet

دکتر "سید علیرضا خونساری" رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین از مهندس "مجید میرابها" مدیر امور آبفای این شهرستان به جهت ارائه آب شرب مطلوب از نظر کیفی به شهروندان شهر قزوین با اهداء لوح تقدیر، تشکر و قدردانی به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، در متن لوح تقدیر اهدائی آمده است:با توجه به آنالیز و بررسی های انجام شده با توجه به حسن نظر جنابعالی و پیگیری های اثر بخش شما و پرسنل تحت امرتان در سال ۹۷ خوشبختانه آب شرب شهر قزوین نظر کیفی در حد مطلوب بود، لذا بر خود وظیفه دانسته از زحمات شما تقدیر و همکاران گرامیتان و تشکر و قدر دانی نمایم.

 امید است با ادامه همکاری صمیمانه آن مدیریت با کارشناسان بهداشت محیط این مرکز شاهد ارتقاء هر چه بیشتر شاخص های بهداشتی شهروندان باشیم.

دسته بندی خبر: