ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۷ امور آبفای شهرستان ها:

ش, ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ - ۰۵:۲۴ -- ravabet

ارزیابی عملکرد امورات و ادارات استان طی سال ۹۷ و کسب امتیاز مکتسبه جهت ایجاد انگیزه و عملکرد بهتر در امورات و ادارات استان

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، در این ارزیابی ها  امور آبفای شهرستانهای البرز و قزوین به طور مشترک اول شدند و امور آبفای شهرستان آوج دوم شد.

و در ارزیابی عملکرد سال سال ۱۳۹۷ ادارات آبفای استان قزوین،  اداره آبفای دانسفهان و رازمیان مشترکا اول شدند.

دسته بندی خبر: