چارت سازمانی

ساعات کاری ستاد: شنبه تا چهارشنبه ۷:۱۵ الی ۱۵،
پنج شنبه ها یک هفته درمیان تعطیل(برای اطلاع با شرکت تماس حاصل نمایید). ساعات کاری توابع:
شنبه تا پنج شنبه : ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰
شماره تماس شرکت مهندسی ۸۹۶۰۰۰۰۰
شماره تماس وزارت نیرو ۸۱۶۰۶۰۰۰
ایمیل: info[at]abfaqazvin.ir