چارت سازمانی

ساعات کاری ستاد: شنبه تا چهارشنبه 7:15 الی 15،
پنج شنبه ها یک هفته درمیان تعطیل(برای اطلاع با شرکت تماس حاصل نمایید). ساعات کاری توابع:
شنبه تا پنج شنبه : 7:30 الی 14:30
شماره تماس شرکت مهندسی 89600000
شماره تماس وزارت نیرو 81606000
ایمیل: info[at]abfaqazvin.ir